فلسفه دروپال ایزی چیست؟

وقتی که دیگران آدرس سایتم را از من می‌پرسند و عبارت drupaleasy.ir را می‌شنوند، بعضی از آنها با تعجب می‌گویند، چی!! برای همین تصمیم گرفتم تا یک توضیحی در این مورد انتخاب این نام عرض کنم.

اشتراک در RSS - فریمورک